نرخ تبدیل، پاشنه آشیل کسب و کارهای آنلاین

نرخ تبدیل، پاشنه آشیل کسب و کارهای آنلاین
نرخ تبدیل چیه؟ چرا کسب‌وکارها باید بیشتر بهش اهمیت بدن؟ چطور میشه نرخ...