توصیه‌های کرونایی برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک

توصیه‌های کرونایی برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک
به عنوان یه استارتاپ یا کسب و کار کوچک، چطور با تاثیراتی که شیوع ویروس...