یه بازی جذاب درباره نحوه شکل‌گیری اعتماد در جامعه

یه بازی جذاب درباره نحوه شکل‌گیری اعتماد در جامعه
بیاید با هم ببینیم که چطور می‌تونیم به شکل‌گیری اعتماد در جامعه کمک کن...