تو این شب‌های آخر زمستون، بیاید با هم شاهنامه گوش کنیم

تو این شب‌های آخر زمستون، بیاید با هم شاهنامه گوش کنیم
بیاید با هم قدم به دنیای شگفت انگیز شاهنامه بذاریم و از شنیدن قصه‌های...