تک‌شاخ‌ها را فراموش کنید؛ استارتاپ‌ها باید شتر باشند!

تک‌شاخ‌ها را فراموش کنید؛ استارتاپ‌ها باید شتر باشند!
وقت اون رسیده که ذهنیتمون رو نسبت به نحوه رشد استارتاپ‌ها تغییر بدیم....